Συγκροτήματα

Σύνθετες μονώροφες ή διώροφες κατασκευές, πολλαπλών διαμερισμάτων, ποικίλης δυναμικότητας και αισθητικής, μελετημένες σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΝεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, με ποικιλία επιλογής υλικών και φινιρισμάτων.

Unit 2.jpg

Unit 1.jpg

Unit 2.jpg

Εμβαδόν: Ανάλογα με τη δυναμικότητα

Κόστος: