©2018 Τ.ΡΠ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

  Bungalows

  Αυτόνομες ξενοδοχειακές μονάδες ποικίλης δυναμικότητας και αισθητικής, πλήρως μελετημένες σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΝεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, με ποικιλία επιλογής υλικών και φινιρισμάτων.

  Υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης συστημάτων ενεργειακής αυτονόμησης και "έξυπνου σπιτιού".

  Bungalow 3.jpg

  Εμβαδόν: κυμαινόμενο

  Κόστος: